balen: geen alternatieve Koningsdag

  • 29 augustus 2020
  • 12:00
  • De Drassige Driehoek

We hadden zo gehoopt in april dat het nu veilig zou zijn. Maar dat is het niet. We kennen de situatie op 29 augustus natuurlijk nog niet, maar we hebben besloten het er niet op te wagen. Het risico dat er toch veel mensen op een kluitje bij het buurthuis rondhangen, hoe gezellig ook, is te groot, en uw gezondheid is ons lief.

We beraden ons nog op andere dingen. Maar de 29e augustus bent u vrij.

Terug naar agenda