Ja mensen, het is dringen geblazen, maar helaas, het lidmaatschap van de buurtvereniging is niet voor iedereen weggelegd. Het lidmaatschap is bedoeld voor personen die in de buurt wonen. Maar als u verhuist mag u gewoon lid blijven hoor, dat vinden we niet erg.

In 2023 bedraagt de contributie 15 Euro per jaar. Deze contributie is niet voldoende om de kosten te dekken, maar we vinden het belangrijk dat mensen door hun lidmaatschap betrokken zijn bij de buurtvereniging, en daarom is de financiele drempel laag.

Lid worden gaat heel eenvoudig: stuur een email naar ikwordlid@dedrassigedriehoek.nl. Vermeld:

Uw naam, Uw adres, en heel graag ook uw email, als u dat hebt. Wij beloven u dat we u alleen mail sturen als we u willen informeren, en dat we u niet zullen bestoken met onzin.

Uw contributie kunt u betalen op IBAN NL59 INGB 0000 2810 34, t n v Buurtvereniging De Drassige Driehoek

Hebt u geen email of wilt u dat niet gebruiken? Een briefje in de brievenbus van Jaagpad 148D, en wij geven u antwoord. De buurtvereniging is telefonisch slecht bereikbaar, dus niet bellen.