Kadegroen langs het Jaagpad

Dit wordt onderhouden door de buurt. Een paar keer per jaar neemt Joost het initiatief tot groendag. De tuinen worden dan gewied, geschoffeld, geknuffeld en bewaterd.