Pasgeld Natuurlijk

Volg ons op Pasgeld Natuurlijk/

Pasgeld is een prachtig stukje natuur midden in de Randstad. Eén van de weinige plekken waar je nog kan genieten van rust en ruimte en waar nog een uniek stukje flora en fauna aanwezig is. Maar voor hoe lang nog? Projectontwikkelaars willen ook hier huizen bouwen terwijl de groei van nieuwbouwwoningen in Rijswijk al boven het landelijk gemiddelde ligt en in de nabije toekomst nog vele duizenden woningen zullen worden gerealiseerd. Waarom ook dit laatste stuk groen? Laten we Pasgeld omarmen en behouden voor de toekomst!

Wij van de Werkgroep Pasgeld zetten ons in om Pasgeld te behouden en te versterken als noodzakelijke groen-blauwe buffer tussen de omringende verstedelijking.  Ecologie, biodiversiteit, luchtkwaliteit, wateropvang, klimaat én historie zijn belangrijke thema’s voor nu en worden in de toekomst alleen maar belangrijker. Laten we daarom geen onomkeerbare schade aanbrengen aan dit laatste stukje groen, maar juist werken aan een leefbare toekomst voor iedereen. Samen met bewoners, recreanten, passanten, omwonenden, gemeente, provincie, en álle belanghebbende partijen en vanuit een “groen”  geweten streven we ernaar dit gebied te behouden en verder te ontwikkelen.