Ontstaan en ontwikkeling

Onder het kopje ‘De Drassige Driehoek’ is al het nodige verteld over het ontstaan van de buurtvereniging. Oorspronkelijk ontstaan uit de wens voor een plek om te kaarten, zijn er activiteiten aangejongd. Legendarisch zijn de Annie Huisvrouw Pleebeksjoo, waar buurtgenoten overtuigend geschminkt en verkleed playbackten op niet de minste hits. Vandaag de dag waarschijnlijk niet meer voor elkaar te krijgen, maar het illustreert de levendigheid van de buurtvereniging in de jaren 90.

In de 21e eeuw werd merkbaar dat de buurtvereniging minder actief werd. Niet alleen werd de harde kern van oprichters kleiner, er kwam ook veel meer recreatie beschikbaar, internet kwam op, er kwamen, kortom, veel mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding beschikbaar, en de plaats die de buurtvereniging daarin innam werd kleiner. De vereniging was niettemin kerngezond, er was een prima buurthuis, geen schulden, alleen was het vermogen om mee te bewegen en te anticiperen op ontwikkelingen in de samenleving en de buurt verzwakt.Tegenwoordige zou je zeggen: de buurtvereniging was onvoldoende ‘agile’.

In 2015 trad een volledig nieuw bestuur aan, vol goede moed en vol goede voornemens. Zij probeerden wat nieuwe dingen waarvan sommige (de buurtmaaltijd, de pubquiz) aansloegen bij de buurt, althans: er kwamen voldoende mensen opdagen, en iedereen vond het leuk. En stukje bij beetje kwam de groei er weer in, maar het blijft spannend hoe het zich verder zal ontwikkelen.