Voorlopig niet te huur voor feesten en feestjes

Vanaf 17 januari 2024 bieden we de zaal niet aan voor feestjes, omdat is gebleken dat dit teveel overlast geeft voor de buurt. We zijn in overleg over wat wel en niet mogelijk is.

Voor andere bijeenkomsten staan we in eerste instantie open, waarbij we wel vooraf toetsen of die bijeenkomst bovenmatige hinder zal geven: in dat geval kan het niet doorgaan.

In algemene zin geldt dat we het buurthuis niet ter beschikking stellen voor niet-besloten bijeenkomsten met een politiek of godsdienstig karakter.

U kunt ons bereiken door een email te sturen aan 'huren@dedrassigedriehoek.nl'.