De Drassige Driehoek: een buurtvereniging

In de jaren na de tweede wereldoorlog bestond aanvankelijk het leven uit werken, eten en slapen. De vondst van aardgas bracht meer welvaart en meer vrije tijd. Aanvankelijk werd die vrije tijd besteed aan verenigingen en aan de kerk (vanouds de instituten waar je je ophield buiten werk en thuis). Er was immers nog niet overal een televisie (met één kanaal en uitzendingen tot half elf), en internet hadden we nog helemaal niet. Jongeren schudden die brave saaiheid van de jaren ’60 af, en toen gewone mensen hun stem durfden te laten horen aan het Bevoegd Gezag, toen vonden verenigde bewoners van Jaagpad, Van Hardenbroeklaan, Haantje en omgeving dat er een kaartclub moest komen. Die kwam er (en tot op de huidige dag wordt er geklaverjast en gebridged)!    

De kaarters vonden aanvankelijk onderdak in de kassen van Van der Eijk, en de buurtvereniging kreeg ook vastere vormen. Tot deze op 28 oktober 1977 officieel werd opgericht. Het bestuur en vele militante leden hebben hun stem laten horen in de gemeentepolitiek, en aldus heeft de vereniging een stukje grond, midden in De Drassige Driehoek, in pacht gekregen. Ook heeft de gemeente Rijswijk een prefab schoolgebouwtje dat ergens in opslag stond, gedoneerd, wat jarenlang als verenigingsgebouw annex buurthuis dienst heeft gedaan.

In 2001 was dit gebouw op, en toen heeft de vereniging, geholpen door de gemeente Rijswijk, een nieuw gebouw laten zetten dat we vandaag de dag nog in gebruik hebben. Vele handen uit vereniging en buurt hebben getimmerd, gemetseld en geschilderd en hebben het buurthuis gemaakt tot wat het nu is. Door de jaren heen is ook het Buurthuis de naam ‘De Drassige Driehoek’ gaan dragen. Het buurthuis geeft onderdak aan activiteiten in de buurt, en kan ook door anderen worden gebruikt.