Mensen en middelen

Het succes van de buurtvereniging is te danken aan de inzet van vrijwilligers uit de buurt. En tegelijkertijd is dat eigenlijk ook het doel: samen leuke dingen doen waar je energie van krijgt. En dat betalen we zelf: door het buurthuis te verhuren worden inkomsten gegenereerd voor de vereniging waarvan het buurthuis in stand kan worden gehouden en de buurtactiviteiten gefinancierd. Jaarlijks legt de penningmeester verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering, zodat er transparantie is over de middelen en bestedingen van de vereniging.