Algemene ledenvergadering (alleen voor leden)

  • 2 december 2020
  • 20.00 uur
  • Buurthuis en internet

De ALV op 28 oktober kon wegens Corona niet doorgaan. Daarom hebben we besloten de ALV digitaal te houden, waarbij we gebruik maken van Microsoft Teams. Doordat we de vergadering digitaal houden spelen coronamaatregelen geen rol.

Als de overheidsmaatregelen het op 2 december mogelijk maken en we zijn er van overtuigd dat het veilig kan, zullen enkele bestuursleden tijdens de vergadering in het buurthuis aanwezig zijn, en is er ruimte voor diegenen voor wie digitaal vergaderen echt niet te doen is.  Maar via Teams kunnen alle leden meedoen. Tenminste, zolang het er niet meer zijn dan 50, want daarna begint de techniek te zweten.

De leden van Buurtvereniging De Drassige Driehoek ontvangen per email of per post een uitnodiging met instructies.

Terug naar agenda